Kezdő oldal
kapcsolat
üzenet küldése

zsibrik1@t-online.hu


© 2010 alapitvany.hu Minden jog fentartva

2021. Április 21. Szerda

A mai napon

Konrád

ünnepli a névnapját

az alapítványról Rehabilitációs intézet Támogatott Lakhatás Programjaink Civil Addiktológiai Központ Munkatársaink A mai nap igéje

“Mert úgy szerette Isten a világot,hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” /Ján. 3:16/

Elérhetőségeink

Székhely:

Kallódó Ifjúságot Mento Missziós Támogató Alapítvány

Cím:

7696 Hidas, Kossuth Lajos u. 62.

Telefonszám:

+36-72/457-040

Adószám:

19028248-1-02

Rehabilitáció felvétel:

Tel.: +36-74/679-587

Rehabilitáció beköltözés:

Tel.: +36-74/523-005

CAK Nappali Ellátás

Tel.: +36-74/679-587

Támogatott Lakhatás

Tel.: +36-74/679-587

 

Ellátottjogi képviselő:

Bánkiné Bosnyák Frida

E-mail címe:

frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu

Telefonszáma:

+36-20/489-9604

Cím:

Integrált Jogvédelmi Szolgálat, 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35 részletek
Publikációk, pályázati projectek széchenyi terv "Jordán-klub - mert kell egy hely" Kompetencia alapú komplex program a Völgység fiataljaiért”

TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0206 jelű pályázat

DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-dunántúli Régióban

EFOP-1.8.9-17-2017-00015 „Értem, érted. - Érted? Együtt könnyebb, hát legyen más a szenvedélyed!”

EFOP-1.3.8-17-2017-00055 „Professzionális önkéntesség a KIMMTA integrált ellátásában”

KAB-FF-18-26334

részletek
támogatóink, társoldalak

Társoldalaink

Drogprevenciós Alapítványwww.drogprevenciosalapitvany.hu/Budapesti Módszertani Szociális Központ BMSZKIhttps://www.bmszki.hu/huSZkTT Humán Szolgáltató Központwww.humanszolgaltato.hu/Szekszárd, Szent Erzsébet Caritas Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-Segítő Szolgálathttp://www.caritasszek.hu/Tolna Megyei Balassa János Kórház – Pszichiátriai és Addiktológiai Osztályhttp://portal.tmkorhaz.hu/Magadért Alapítvány: Budapesthttp://www.magadert.hu/Egészségdokk Alapítvány Székesfehérvár Mártírok útja 2.www.egeszsegdokk.huDunaújvárosi Drogambulanciawww.ujdrogambulancia.hu/MRE Válaszút Missziówww.valaszutiroda.hu/Sorsok Háza Szociális Intézmény - Sorsok Háza Szociális Intézmény Kalocsa - Pszichiátriai betegek nappali ellátásahttps://sorsforditokozpont.hu/index.php/intezmenyeink/kalocsa
Elérhetõ programjaink

Éves szakmai terv 2013


Rehabilitáció: 

 

A rehabilitáció a szenvedélybeteg ellátásban azt a bentlakásos, több hónapot igénybevevő kezelési formát jelenti, ahol a dependens/függő szenvedélybeteg testi-lelki-szociális felépülése valósulhat meg. Jellemzõen a lakóhelytõl távoli, szigorú kereteket alkalmazó terápiás forma, ami kifejezetten számol az izoláció (elszigetelés) és az újrastrukturálás (újjáalakítás) terápiás formáival. Az elõzõ életstílustól való radikális távolodás és új baráti és támogató kapcsolatokra építkezõ életforma és életszemlélet kialakítása jellemzi. Az új életformát és életszemléletet a függõséggel szembeni tudatosság és a pozitív életszemlélet szükséges hogy jellemezze. A zsibriki rehabilitációnak elválaszthatatlan része a keresztyén, református gondolkozásmód és értékrend, melyek meghatározóak a támogató légkör és kommunikációs stílus kialakításában illetve megõrzésében.

Zsibriktõl az elsõ lakott település 4 kilométerre van, a kimenõk és a látogatások szervezetten, tervszerûen történnek. A terápiában töltött idõt a terápiás fázisok teljesítésétõl függ, de minimális ideje 10-12 hónap. A napokat csoport-terápiás ülések, munkavégzés, és közösségformáló szabadidõs tevékenységek teszik ki.

 

 

Prevenció:

 

A prevenció jelentheti általánosan a szerhasználat megelõzésére irányuló beavatkozásokat, iskolai prevenciós elõadások, vagy hosszabb távú programok megvalósítását, vagy célzottan a rizikócsoportba tartozó korosztályok vagy csoportok számára kialakított programot.

 

Alapítványunk a kezdetektõl foglalkozik prevenciós elõadásokkal, melyek erõssége hogy felépülõben levõ szenvedélybetegek bevonásával történik, tehát hiteles élmények-tapasztalatok megosztására épül a program. Szívesen veszünk részt hosszabb távú, egymásra épülõ programsorozatokban, valamint magunk is szervezünk ilyen programokat.  Nagy tapasztalatunk van az iskolai prevencióban, gyülekezeti szolgálatokban.

 

 

Utógondozás:

 

Utógondozásnak hívunk minden olyan szervezett és hosszú ideig (minimum 6 hónap) tartó terápiás jellegû folyamatot, aminek célja a tartós absztinencia megõrzése, a visszaesések megelõzése, a terápiában tanult és elért eredmények megszilárdítása, megtartása.

A Zsibriki Drogterápiás Intézetben több lehetõség is van utógondozásra.

A zsibriki Szenvedélybetegek Átmeneti Intézménye adja a legszervezettebb kereteket az utógondozásra. Sikeres rehabilitációt követõen lehet felvételt nyerni az Átmeneti Intézménybe. Indokok lehetnek:Tolna megyei képzésben való részvétel,  a szociális rászorultság, külsõ munkahely a környéken, vagy szociális foglalkoztatásban való részvétel, amellyel még egy évig

Ez a fajta utógondozás jelent egy életvezetési kontrollt is, személyes kezelési tervet, és a bonyhádi utógondozói programban való részvételt.

 

Bonyhádi utógondozó program: A Jordán Klub helységében (Bonyhád, Spár Irodaház elsõ emelet) péntekenként van a zsibriki közösség utógondozó programja, melyben önsegítõ jelleggel kidolgozott visszaesés megelõzõ program szerint tartunk csoportokat.

A csoportokon téma a gyógyuló család, krízishelyzetek kezelése, szerhasználó barátokkal való kapcsolattartás módja…stb. A program nyitott, minden absztinens szenvedélybeteg részt vehet rajta, akkor is, ha nem Zsibriken, hanem máshol (Szigetvár, Pécsvárad, Palánk…) vált absztinensé.

 

Támogatjuk ezen kívül más szervezetek programjaiban való részvételt is, kiemelten a budapesti Válaszút Misszió (Bp: Krisztina krt 5.) programjait, de ugyanúgy a NA ( Narcotics Anonymus) gyûléseken  vagy  AA (Alcoholics Anonymus) gyûléseken való részvételt.

Mindezek mellett ajánljuk a lakóhelyekhez közeli egyházi gyülekezetek, lelkészek látogatását.

 

 

Elterelés:

 

A büntetõ törvénykönyv lehetõséget ad arra, hogy kábítószerrel való visszaélés esetén 6 hónapos kezeléssel vagy megelõzõ-felvilágosító szolgáltatással ki lehessen váltani az egyébként 2 év szabadságvesztésnél nem nagyobb büntetési tételt jelentõ bûncselekmény büntetését.

Akit az állapotfelmérés függõnek nyilvánít, annak a rehabilitációs intézeti kezelést ajánljuk, ahol 6 hónapos kezelésrõl szóló igazolást elfogadja az ügyészség.

Aki az állapotfelmérésen nem minõsül függõnek, annak megelõzõ felvilágosító szolgáltatás keretében 6 hónapon keresztül tudunk egyéni, illetve 4-5 fõ esetén csoportos terápiát foglalkozást nyújtani, ahol információ átadást, felvilágosítást, motivációs interjúkat tudunk biztosítani.

 

 

Szociális foglalkoztatás:

 

A rehabilitációs intézetben  napi 5 órában munka-rehabilitációs foglalkoztatás zajlik, ami az engedélyezési eljárást követõen valamennyi zsebpénzt biztosít a munkavégzés ellenértékeként.

Az Átmeneti Intézetben van lehetõség fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatásra, ahol napi 8 órában munkaviszony keretében a mindenkori minimálbér összegéért lehet dolgozni.

A munka jellege: gyümölcstermesztés, veteményeskert gondozása, parkrendezés. A munkák a Zsibriki drogterápiás Intézet földterületein valósulnak meg és eredményeik az Intézetben kerülnek felhasználásra, feldolgozásra.